Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks

Uma Italian cotton & linen masks

Regular price £5

Tax included.

Our gorgeous Italian linen & cotton sequin ✯ masks are super breathable and comfy with fantastic coverage.

Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks
Uma Italian cotton & linen masks